Brand eerder geblust met schuimbrandblusser 2013

Een nieuw concept schuimbrandblusser die iedereen snel, simpel en veilig kan gebruiken. Ook deze Rijksgekeurde blusser mag conform de wetgeving, overal worden ingezet. Naast een veel groter brandveiligheid, zal een flinke besparing en efficiëntere inzet mogelijk worden. Er ontstaat hierdoor een geheel nieuwe kijk op brandveiligheid.

Weer brengt Prymos een noviteit, in navolging van onze bestaande spray brandblusser, naar Nederland. Iedereen (ook “niet” BHV’ers) kunnen vrijwel elk soort beginnende branden blussen met de universele Prymos brandblusser, ZELFS frituurvet!

De huidige BHV organisatie bij bedrijven moet volledig in stand blijven. Prymos blussers voegen een extra veiligheidstrap toe! Hierdoor wordt de brand in een eerder stadium geblust en zal de BHV’er met de huidige (6 ltr) blusser constateren dat de brand al lang geblust is. Hierdoor kan men fysieke, psychische en financiële schade voorkomen. Zo maakt Prymos Nederland(ers) veiliger.