Onafhankelijke jury kent prijs toe

Vanaf de eerste editie van de FGNoviteitenprijs kende een onafhankelijke jury van deskundigen de prijs toe. Beursorganisator, noch uitgever HoLaPress Communicatie oefende invloed uit op het toekennen van deze onderscheiding.
In de loop van zijn bestaan, is de samenstelling van de jury steeds door de jury zelf bepaald. Steeds bepaalde de jury van de laatste uitgereikte prijs, de juryleden van de aankomende prijs. In de loop van zijn bestaan wisselde de jury een aantal keren van samenstelling.

Initiatiefnemer en organisator HoLaPress Communicatie streefde tijdens het bestaan van de prijs steeds naar een samenstelling van deskundige en onafhankelijke juryleden.

Trotse prijswinnaar en genomineerden voor de eeuwigheid vastgelegd.

In de onafhankelijke jury van de FGNoviteitenprijs 2024 zitten

Dr.ing. J.J.A.M. (Jacques) Reijniers MBA, voorzitter FGNoviteitenprijs 2024

Jacques Reijniers is sinds 2000 directeur/eigenaar van Apollo Consultancy B.V. Als werktuigbouw- en bedrijfskundige was hij werkzaam in de industrie (o.a. Cincinnati Milacron, ASML en Koning & Hartman) en consultancy (PwC en voorgangers) op de gebieden van o.a. (productie) logistiek en inkoop. Hij was ook directievoorzitter van Het NIC (ook m.b.t. facilitair management) en part-time bijzonder hoogleraar Inkoopmanagement (NEVI-leerstoel). Hij doceer(de)t en publiceerde regelmatig op genoemde vakgebieden.

Henny Brullemans

Werkzaam geweest in het facilitair management en in de logistiek. Waaronder facilitairmanager van De Nederlandse Defensie Academie (NLDA),voormalig Koninklijke Militaire Academie (KMA) op het Kasteel van Breda. Hoofdredacteur van Facilitair Journaal. Al 13 jaren beoordelaar van de sectorverhalen en themapresentaties. Jurylid van de Noviteiten en voorzitter van de inhoudscommissie van het Kennis – en informatiecentrum voor facilitair management en gebouwbeheer.

Ton Rooijakkers

Ton Rooijakkers is sinds 2002 managing director HoLaPress Congresbureau. Voorheen was hij ruim 22 jaar beroepsofficier bij de Koninklijke Landmacht. Na zijn vertrek bij de landmacht heeft hij zich ontwikkeld op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer en heeft hij onder andere mede aan de basis gestaan van de vakbeurs Facilitair & gebouwbeheer. Vanaf de eerste jaren ook verantwoordelijk geweest voor de kennisoverdracht bij de vakbeurs. Naast zijn werkzaamheden vervult hij al sinds 1999 de hoofdredactie bij inmiddels de media Facilitair (voorheen weekblad facilitair & gebouwbeheer).

Peter van Oosten

Peter van Oosten studeerde bedrijfskunde in Eindhoven en Twente. Hij is directeur van StarConsult; en beëdigd en gecertificeerd makelaar, in schoonmaak en facilitaire dienstverlening. Daarnaast docent en examinator VSR opleidingen, verbonden aan SVS te Capelle a/d IJssel. Als docent was hij tevens verbonden aan NCOI HBO opleidingen en verzorgde diverse facilitaire en bedrijfskundige opleidingen. In zijn dagelijkse werk faciliteert hij diverse woningcorporaties, mkb en overheidsorganisaties.