Inzenden voor de FGNoviteitenprijs 2024 (13de editie)

Alle toeleveranciers op het gebied van werkomgeving, werkplekken en gebouwbeheer kunnen meedingen naar de titel FGNoviteitenprijs 2024. Het aantal inzendingen is in beginsel beperkt tot 1 per toeleverancier. Bij meerdere zal de redactie van het Facilitair Journaal mogelijk besluiten om meerdere inzendingen niet te accepteren als inzending.

Inzendingen behoeven slechts aan een beperkt aantal criteria te voldoen. Zo zijn zij een oplossing voor het vakgebied facilitair management en gebouwbeheer; tegen betaling aan te schaffen; beschikbaar zijn voor de Nederlandstalige markt; voorzien zijn van een Nederlandstalige omschrijving; en gekoppeld aan een leverancier in Nederland of Nederlandstalig België.

Alle inzendingen worden redactioneel beoordeeld door de redactie van het Facilitair Journaal. Zijn bemoeienis heeft als doel om te zorgen voor een leesbare omschrijving, zonder taal- en stijlfouten; en beknopt in woorden.

Ook probeert de redactie zoveel mogelijk onjuistheden, onnodige verwijzingen en commerciële aansporingen te vermijden. Daarom gaat iedere inzender impliciet akkoord met het laatste woord van de redactie.

Facilitaire noviteiten kunnen kosteloos en alleen via het inschrijvingsformulier worden aangemeld.