Stoel geeft feedback 2012

‘Wordt een ergonomische stoel eigenlijk wel goed gebruikt?’ Deze vraag vormde de basis voor de verdere ontwikkeling om de zithouding van gebruikers continue te verbeteren.

Slecht zitten op een goede stoel is immers nog steeds slecht zitten. Het resultaat is de Axia Smart Chair. Deze monitort het zitgedrag van zijn gebruiker en geeft daar feedback op. Sensoren in het zitkussen van de Axia Smart Chair registreren het zitgedrag van de gebruiker. Zit een gebruiker verkeerd, dan maakt de stoel hem daarvan bewust. Een trilsignaal geeft aan wanneer hij te lang in een verkeerde houding zit. Op het label naast de zitting ziet de gebruiker hoe zijn zitgedrag de afgelopen dag, week of maand was. Via speciale software kunnen de gegevens per stoel worden uitgelezen. Daarmee kunnen gerichte adviezen over het zitgedrag worden gegeven.

De missie van BMA is medewerkers bewust maken van hun zithouding en van de gevolgen die een verkeerde houding voor ze heeft. Wetenschappelijk onderzoek van de TU Delft heeft duidelijk aangetoond dat (continue) feedback over iemands zit-gedrag leidt tot beter zitten. Dit is beves-tigd door studies met eindgebruikers bij klanten van BMA. De Axia Smart Chair combineert optimale ondersteuning met duurzaamheid en slimme technologie. Dat opent een wereld aan mogelijkheden, zowel voor gebruikers als facilitair manager.