Met piëzo-elektrisch materiaal energie opwekken 2013

Trillingen uit de leefomgeving gaan doorgaans verloren. Met piëzo-elektrisch materiaal kun je deze echter omzetten in energie.

Zo is op het schoolplein van basisschool De Olijfboom in Deventer een pilot gehouden met de E-tegel van Grijsen. De E-tegel, genomineerd in de categorie Mens is een idee van advies- en ingenieursbureau Tauw en ontwikkeld door straatmeubilairspecialist Grijsen. De elektriciteit die de kinderen opwekken door op de tegel te lopen of springen voedt de ingebouwde ledverlichting. Zo konden de kinderen ‘lichtgevend’ Twister spelen.

Piëzo-energie opwekken belast het milieu niet. En het levert energie op die meteen gebruikt kan worden. Piëzo komt van het Griekse piezein, dat drukken betekent. Al aan het einde van de negentiende eeuw was het piëzo-elektrisch effect bekend: sommige materialen produceren onder invloed van druk of trillingen elektrische spanning.

De marktperspectieven van de E-tegel zijn volgens Grijsen groot. Er zijn zeer diverse aanvragen binnengekomen bij het bedrijf. Zowel het product als de techniek is duurzaam en mensen worden ondersteund en aangezet tot actie; van bewegen tot en met plezier hebben.