Inzicht in afval met de MSG-Trolley

Het is voor iedere organisatie belangrijk om te weten waar en hoeveel afval er vrijkomt. Met de MSG-Trolley kan de facilitaire dienst dit eenvoudig, direct en nauwkeurig meten. Daarnaast is de MSG-Trolley een betrouwbare oplossing om te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie. Omdat het belangrijk is waar en hoeveel afval er vrijkomt binnen een organisatie hebben wij onze handen ineengeslagen met schoonmaak- en vastgoedbedrijven en de verwerkingsindustrie om data te genereren over de recycling per locatie, afdeling en facilitair medewerker. De uitkomst: de MSG-Trolley waarmee de facilitair medewerker grondstoffen meetbaar kan sorteren en het afval per ruimte en afvalstroom kan wegen voordat het wordt weggegooid in het juiste inzamelmiddel. Hierdoor heeft de organisatie nauwkeurig inzicht in de hoeveelheid afval die vrijkomt per locatie of bijvoorbeeld afdeling. De MSG-Trolley speelt hiermee in op de toekomstige ontwikkelingen in de afvalinzamelingsmarkt.

Voor wie is de MSG-Trolley?
Duurzaamheid speelt in veel organisaties een belangrijke rol. Het wegen van de afvalstromen heeft een tweeledig belang. Enerzijds moeten organisaties aan rapportageplicht kunnen voldoen en anderzijds aan de wensen van de huurders die zich bezighouden met duurzaamheidsvraagstukken. De afvalinzameling is voor de duurzaamheid van een gebouw een belangrijk aspect. Als er meer dan één huurder in het gebouw gevestigd is, kan het wenselijk zijn om het gewicht van de vrijkomende afvalstromen per huurder te noteren. Middels deze gegevens krijgt de organisatie exact inzicht in de hoeveelheid grondstoffen die iedere huurder weggooit en kunnen de kosten en opbrengsten van de recycling per huurder verdeeld worden.

Hoe werkt de MSG-Trolley?
De MSG-Trolley is verbonden met een tablet. Hierop staan de afvalstromen aangegeven met de bekende iconen zodat het voor iedereen toegankelijk is. De facilitair medewerker weegt de zak met de afvalstroom en gooit deze vervolgens weg in de trolley bij de juiste afvalstroom. Als al het afval is verzameld dan kunnen de zakken weggegooid worden in de juiste rol- of perscontainer. Met de MSG-Trolley kunnen organisaties zelf bepalen welke ruimtes, afdelingen of groepen ze wel en niet wegen. Dit geeft organisaties de vrijheid om de weegmomenten flexibel in te richten. Daarnaast kunnen organisaties ook de rapportages per grondstofstroom, afdeling, schoonmaker of gebouw inzien. Dit geeft veel inzicht in de vrijkomende grondstoffen waardoor organisaties zoveel mogelijk grondstoffen kunnen scheiden bij de bron.

Afbeelding: Milieu Service Nederland