Hoe meer dan 90% energiebesparing te bereiken?

Na jarenlang ontwikkelen en testen van Duraflow producten is het zover. Met de PCM Power units kunnen zowel kosten worden bespaard als een belangrijke bijdrage geleverd aan het terugdringen van de co2 uitstoot in professionele, warme ruimtes. Het koelen van professionele warme ruimtes brengt hoge kosten met zich mee, hoog energieverbruik en een hoge co2 uitstoot. Duraflow lost dit probleem op door installatie van haar PCM Power units en het aanbrengen van glas- en staalcoatings bij eindverbruikers in het mkb, bij de (semi)overheid en in de industrie.

Naast de milieuvoordelen en kostenvoordelen voldoen het mkb, de (semi)overheid en industrie na investering in deze producten aan de door de Nederlandse overheid vastgestelde energiebesparingsplicht. PCM Power units en de besturingssoftware zijn al succesvol geïnstalleerd bij een aantal organisaties.

De unieke werking en efficiëntie is bewezen onder diverse weeromstandigheden: Met hen wordt een 90% lager elektriciteitsverbruik en co2 uitstoot gerealiseerd. Daarnaast hebben zij een technisch lange levensduur en zijn onderhoudsarm. Met een uitstekende return on investment en herbruikbaar volgens de Theory of constraints. De PCM Power units zijn komen in aanmerking energie-investeringsaftrek-regeling van de Nederlandse overheid.

Met de forse reductie van de co2-uitstoot wordt een belangrijke bijdrage aan zowel het milieu als de bedrijfskas geleverd.