Filteren van alarmen 2012

In de nachtzorg wordt veelal gebruik gemaakt van akoestische bewaking. Met akoestische bewaking worden bewoners, cliënten en patiënten actief uitgeluisterd, om de status van hun welbevinden te monitoren.

Met het systeem AB3 van CLB kunnen generieke geluiden als regen op lichtkoepels, passerende voertuigen, lopen over de gang, het doortrekken van een toilet herkend en desgewenst uitgefilterd worden. Tevens werkt de oplossing volume onafhankelijk en kunnen cliëntspecifieke geluiden als: snurken, ademen, tandenknarsen etc. herkend worden en desgewenst doorgegeven worden aan het nachtzorgcentrum.

In de zorg is de uitdaging voor de komende jaren om met dezelfde (of minder) hoeveelheid personeel de toenemende  zorgvraag te kunnen beantwoorden. Omdat met de huidige akoestische systemen er al een enorme druk ligt op de zorgprofessionals, kan met het nieuwe systeem van CLB een enorme stap gemaakt worden.