Duurzaam dak voor gasloos verwarmen en koelen 2019

Met een Energiedak is het mogelijk om uw volledige warmtebehoefte te verduurzamen, dus gasloos uw pand verwarmen en voorzien van warm water. Ook kunt u op 100% duurzame wijze koelen, het Energiedak wordt dan als duurzame airco ingezet.

Werking Energiedak

Het Energiedak ligt onzichtbaar onder een laag zwarte dakbedekking. Het bestaat uit collectorplaten waar een leidingenstelsel doorheen loopt. Door deze leidingen stroomt een vloeistofmengsel dat de zonnewarmte met grote efficiency aan de dakbedekking onttrekt. De vloeistof transporteert de warmte naar de energievragers van het gebouw. Dat kan een warmte-koude opslagsysteem zijn dat met energie moet worden geladen, maar ook de warmtepomp of een boilervat.

Bij het voormalig Burgerweeshuis te Amsterdam is het energiedak toegepast in combinatie met een warmtepomp die van bodemenergie gebruik maakt. De warmte van het dak wordt hier gebruikt om de bodem weer op te warmen. Dat zorgt ervoor dat de warmtepomp een hoger rendement behaalt. Een warmtepomp gebruikt namelijk twee bronnen: water en stroom. Hoe kouder het aanvoerwater, hoe meer stroom er nodig is. Een bodembron is van nature een graad of 11. De warmtepomp onttrekt daar warmte aan, de bodem wordt kouder en het rendement van de pomp loopt terug. Door warmte van het dak toe te voegen wordt de bodem weer hersteld naar 11 graden. Of beter nog, naar een graad of 20. Elke 5 graden betekent een verbetering van de warmtepomp met ongeveer 20%.

Werking als koelsysteem

Het Energiedak® kan ook een directe bijdrage leveren aan de koeling van een gebouw door afgekoeld water door de vloerverwarming te laten stromen, bijvoorbeeld gedurende de nacht. Door nachtelijke uitstraling kan warmte via het Energiedak® worden afgegeven. Zo is het Energiedak® al ingezet als koelsysteem voor een groot datacenter.

Energiedak geintegreerd met zonnepanelen

Het Energiedak is te combineren met zonnepanelen, PV-dakbedekking. Dit is dakbedekking die is voorzien van zonnecellen die stroom opwekken. Uw dak levert dan dus niet alleen warmte en koeling, maar ook elektriciteit!

Certificaten & onderzoek

Onderzoek van de TU-Eindhoven heeft aan de basis gestaan voor dit systeem. De oorspronkelijke onderzoeksrapportages zijn vrij toegankelijk:

 • Advisering meetopstelling. Cox en Weijers, 2008
 • Advisering van een rekenmodel voor een energiedak. Cox en Weijers, 2008
 • Numerieke optimalisatie van een energiedak. Cox en De Haas, 2007
 • Optimalisatie van volumestromen in een meetopstelling. Cox en Weijers, 2008
 • Theoretische warmteoverdrachtscoëfficiënt bij daken. Cox en Weijers, 2008

Sinds voorjaar 2013 beschikken we over een systeemcertificaat van het Duitse testinstituut MFPA.

Hieronder staan enkele beschikbare certificaten

 • Energiedak® ABP certificaat inz. vliegvuur (MFPA Leipzig)
 • BDA rapport bepaling Brandklasse Energiedak® Collectorplaat
 • BDA rapport Classificering Energiedak® Collectorplaat
 • Komo-attest Polyfin 3016 kunststof dakbaan
 • DGNB Milieudeclaratie Polyfin 3016 kunststof dakbaan
 • DUBO Keur Polyfin 3012, 3016, 3018 en 3020

Maatregelen die elkaar versterken

Door het aanbrengen van een energiedak haalt u het maximale uit uw dak. In het eerder genoemde voorbeeld, het voormalig burgerweeshuis, konden zij over op laagtemperatuurverwarming. De aanvoertemperatuur van het water voor de verwarming is maximaal 55 graden Celsius en zodoende gelijkmatiger, constanter en milieuvriendelijker dan gewone cv. Kortom dit zorgt voor nog meer energiebesparing. Het gevolg van maatregelen die elkaar versterken: Energiedak > warmtepomp > lagetemperatuurverwarming.