Behandelkamer van de toekomst

Ook in de zorgsector mag de inrichting er leuk uitzien. Zeg maar dat die ‘met zorg’ mag worden aangekleed. Dan kan een interieurarchitect van pas komen.

Dat is gebeurd bij Maastricht UMC+ dat voor het project Studio Skez inschakelde.

Het gaat om de uitvoering van de pilot; ‘de behandelkamer van de toekomst’. „Dat betekent dat op basis van onze ontwerpen, een drietal behandelkamers opnieuw worden ingericht.”

Studio Skez heeft ontwerpen gemaakt die zowel de beleving van de patiënt (en zijn familie) respecteren als de functionele eisen van de medische staf waarborgen.

„Juist zonder kennis en ervaring op het gebied van deze specifieke medische omgeving konden we buiten de spreekwoordelijk doos denken.” Door het gebruik en de ervaringen over een langere periode te monitoren, zal er kennis worden opgedaan om op enig moment de herinrichting en het gebruik van behandelkamers op een grotere schaal uit te rollen.