Een Lockersysteem met effectieve oplossing voor brandrisico fietsaccu’s in de werkomgeving

Het gebruik van e-bikes in het woon-werkverkeer is de laatste jaren enorm gestegen. Deze ontwikkeling confronteert eigenaren, verhuurders van commercieel vastgoed en hun huurders met een nieuw en serieus veiligheidsrisico: de lithium-ion brand die ontstaat uit exploderende of vlam vattende fietsaccu’s. Het innovatieve S4FE opberg- en laadsysteem voor fietsaccu’s zorgt ervoor dat de positieve fietstrend in woon-werkverkeer niet hoeft te worden gestopt. Het Antwerpse bedrijf Mobile Locker deed in samenwerking met keuringsinstituut Kiwa Fire Safety & Security en de Brandweer jarenlang onderzoek naar preventie van lithium-ion branden.

Risico op de werkvloer en in de fietsenstalling

Sinds 2021 bestaat de meerderheid van verkochte nieuwe fietsen in Nederland uit e-bikes, en het aandeel is nog steeds stijgend. Tot een afstand van ca. 20 km is een e-bike een comfortabel, snel en gezond transportmiddel. Met de e-bike naar het werk wordt daarom steeds populairder. Mede omdat het door moderne werkgevers o.a. met “fietsen van de

Uit brandweerstatistieken in Nederland en België blijkt niettemin dat het aantal branden door exploderende fietsbatterijen sterk toeneemt. In kantoren en bedrijfspanden doen zich risicovolle situaties voor, bijvoorbeeld als fietsaccu’s worden opgeladen naast het bureau van een medewerker. Maar het brandrisico in de onderste verdieping van een kantoorpand, waar in de fietsenstalling tegenwoordig tientallen, zo niet honderden e-bikes verzameld staan, laat zich raden.

Verwoestende explosiekracht

Het dit voorhaar in Nederland geïntroduceerde S4FE Lockersysteem biedt een gecertificeerde en effectieve bescherming tegen de verwoestende explosiekracht (het equivalent van tien handgranaten) van lithium-ion accu’s. Brandpreventie-expert bij de Belgische Brandweer Tim Renders: “Tijdens de brand produceert de lithium-ion accu zuurstof en nemen de vlammen in intensiteit toe. Zo ontstaat een ‘thermal runaway’, een kettingreactie die door de hitteopbouw moeilijk te stoppen is.” Een lithium-ion brand is daarom niet op een conventionele manier te blussen.

Innovatieve preventie

Het uitgebreide onderzoek van Mobile Locker heeft geleid tot een innovatieve oplossing voor gebouwenbeheerders, facility managers en serviceorganisaties van appartementencomplexen, die een brandveilige fietsenstalling willen garanderen.
“S4FE biedt in feite een gesloten ecosysteem”, aldus Peter Voshol van Kiwa Fire Safety & Security. “De brand in één locker activeert een beveiligingsmechanisme dat verhindert dat het vuur zich verder verspreidt over de rest van de lockerkast. Hierbij vult de volledige module zich met aerosol, dat ervoor zorgt dat de batterijbrand onder controle blijft. Hierna is het ergste gevaar geweken en kan de Brandweer of het interne interventieteam, dat via een rechtstreekse lijn tussen de lockerkast en de alarmcentrale van de brand op de hoogte is gebracht, de kast openen om de batterijbom permanent onschadelijk te maken.”
(zie grafische weergave)

Preventiemiddelen naast aanpassing regelgeving

Ook verzekeraars kijken met belangstelling naar de innovatieve oplossing.
Martijn Kommer, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) en senior risk-engineer bij verzekeraar Allianz Benelux licht toe: “Voor de veiligheid van werknemers binnen kantoorvastgoed en andere bedrijfs- en woonpanden is het van groot belang dat de risico’s van brand veroorzaakt door de batterijen van e-bikes tot een minimum worden beperkt.”
Kommer vult aan: “Verzekeraars zijn zich zeer bewust van de grote risico’s. Het bewustzijn over de specifieke lithium-ion risico’s stijgt en er wordt nagedacht over innovatieve oplossingen die deze risico’s indammen. Goed nadenken over nieuwe veiligheidsprotocollen die recht doen aan de gevaren van deze branden in specifieke locaties, én de ontwikkeling van technische preventiemiddelen gaan dan hand in hand. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan toekomstige verzekerbaarheid van bedrijfspanden en tegelijkertijd aan positieve transities in onze samenleving.”

Efficiënte en schaalbare oplossing

Het S4FE lockersysteem draagt op zijn eigen wijze bij aan positieve maatschappelijke veranderingen inzake woon-werkverkeer. Het systeem is daarnaast schaalbaar en op maat te leveren voor ieder bedrijfspand, wooncomplex of openbare fietsenstallingen (zoals op stations). Het S4FE systeem is een verantwoorde en beheersbare investering. Bovendien is het een uiterst modern systeem, dat digitaal in verbinding staat met alle vereiste nooddiensten én gebruikers.

Workshops

De kennis die bij de ontwikkeling van het S4FE Lockersysteem is opgebouwd deelt Mobile Locker graag samen met Kiwa Fire Safety & Security en de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde. Daarom organiseert Mobile Locker workshops over hoe om te gaan met lithium-ion risico’s voor facility managers tijdens de Vakbeurs Facilitair die van 7 t/m 9 juni a.s. plaats vindt in de Utrechtse Jaarbeurs.