In control met Gebouwenscan 2020

De gebouwenscan in het kort:
• In één bezoek aan uw object direct inzage in verschillende specialistische disciplines;
• Per object toegang tot een dashboard met de actuele status van geselecteerde disciplines;
• Zowel inzicht in de totale staat van het object, als in de individuele disciplines;
• Bij eventueel vastgestelde risico’s worden direct mogelijke oplossingen aangeboden;

De overheid verplicht gebouweigenaren steeds meer in controle te zijn over hun vastgoed. In de jungle van alle verschillende disciplines die van invloed zijn op vastgoed, helpt Kiwa zijn partners om overzicht te krijgen in deze complexe materie. Wij zorgen ervoor dat gebouweigenaren in één oogopslag weten wat de actuele stand is van een object. Hierdoor worden gebouwen duurzamer beheerd en kunnen gevaren en ongevallen beperkt worden, wat resulteert in veiligere en gezondere werk- en woonomgevingen.